Blog pro ženy s dětmi i bez nich, ale i pro muže

Interview neboli pohovor

24. března 2006 v 12:10 |  Kariéra
Stěžejní částí výběrového řízení je přímá prezentace vlastnostní a případně i schopností uchazeče v interview.
Připraveni a vybaveni informacemi a podklady přicházíte na pohovor.

Kdy, kde, s kým, jak

Termín

Zástupce zaměstnavatele vás bude kontaktovat a domluví s vámi schůzku. Buďte připraveni přizpůsobit svůj časový rozvrh. Pokud se z vážných důvodů na již domluvenou schůzku nemůžete dostavit, co nejdříve se omluvte a domluvte si jiný termín. Proto je třeba znát kontaktní osobu, její telefonní číslo, popř. e-mail.

Kde se odehrává

Přijímací pohovor se může odehrávat v zasedací místnosti nebo v kanceláři osoby, která pohovor vede. Vždy by se mělo jednat o uzavřený prostor, v němž nejsou přítomní další lidé, kteří se pohovoru neúčastní. Neměly by vás také rušit telefony (i váš mobilní telefon by měl zůstat vypnutý).

Tip:
Pokud si máte sednout za velký jednací stůl, vybírejte místo pečlivě. Jak působí člověk, který ke stolu vůbec nezasedne a vybere si židli v rohu? Jaký první dojem vzbudíte, pokud si naopak sednete do čela?
Je pravděpodobné, že do místnosti vás uvede recepční/asis­tent(ka) a nabídne vám občerstvení. Přijměte ho, jen pokud jste si jisti, že vám to nezkomplikuje život. Hrnek kávy v třesoucí se ruce jen upozorní na vaši nervozitu.

S kým

Pohovor probíhá s konzultantem personální agentury, se zaměstnancem personálního oddělení firmy, s přímým nadřízeným pozice, o kterou se ucházíte, s psychologem… Většinou jsou přítomni jeden až dva lidé, to záleží na typu pozice, personální politice firmy či na tom, v kolika kolech výběrové řízení probíhá. Osoba, která pohovor vede (dále jen konzultant) by Vám měla představit případné další účastníky, a to nejen jménem, ale i pracovní pozicí. Také by měla uvést důvod, proč se tito lidé také pohovoru účastní. Konzultant pohovor zahajuje, řídí jeho průběh a ukončuje. Svůj aktivní přístup k řešení situací budete moci dokázat jinde, v žádném případě nepřebírejte tuto roli.

Tip:
Svou pozornost rozdělte rovnoměrně mezi všechny zúčastněné. Pokud odpovídáte na otázku, zaměřte se na toho, kdo se vás tázal. Soustředěná pozornost na osobu, která vám připadá "nejdůležitější" či nejsympatičtější není dobrá taktika.

Jak dlouho trvá

Ve většině případů ne déle než hodinu. Pokud jste vy i konzultant na pohovor dobře připraveni, je to doba dostačující na to, aby si konzultant o vás udělal představu a vám dal prostor pro dotazy.
Pokud jsou součástí výběrového řízení i testy, může být celková doba, kterou strávíte ve firmě či agentuře, mnohem delší. Počítá se ale s přestávkami, které vám umožní si oddechnout a nabrat síly.
Jak časově náročný pohovor bude, byste měli vědět předem.

Jak probíhá

Na začátku - po představení - budete pravděpodobně seznámeni s průběhem pohovoru.
Poté vám konzultant představí společnost, ve které se daná pozice nachází, popíše začlenění pozice do organizační struktury, náplň práce na této pozici, popř. kritéria pro její úspěšné vykonávání.
Další průběh záleží na zvyklostech společnosti. Buď bude již v této fázi prostor pro vaše otázky nebo se naopak budou ptát vás.
Na závěr vás konzultant seznámí s dalším průběhem výběrového řízení.

Tip:
Neočekávejte, že z pohovoru odejdete s informací, že pozice je " vaše". I když vás konzultant považuje za "favorita", profesionální přístup je seznámit uchazeče s výsledky později a standardní cestou.

Jak by probíhat neměl

Co by se při pohovoru nemělo stát? Mohli bychom jmenovat celou řadu nešvarů, ale k nejčastějším patří:

NEvykejte osobě, kterou znáte a běžně si s ní jinak tykáte
Pokud někoho z účastníků pohovoru na straně firmy/personální agentury známe osobně, je na této osobě, aby s touto skutečností seznámila ostatní. Snaha to zatajit není namístě.

NEnechte zapnutý mobilní telefon
Vyřizování "neodkladných" pracovních záležitostí během pohovoru bude konzultant vnímat jako neschopnost zorganizovat si čas. Stejné pravidlo samozřejmě platí i pro konzultanta. Pokud je nucen reagovat na jakýkoli pracovní podnět, který nesouvisí s pohovorem, měl by se vám omluvit a rychle situaci vyřešit.

NEžvýkejte

NEbuďte žoviální
Pokud konzultant zahájí pohovor spíše společenskou konverzací, krátce odpovězte, ale nerozvádějte svou odpověď do zbytečných detailů. Takový úvod vám má pomoci se uvolnit, konzultant není zvědavý na vaše osobní zážitky a problémy.

NEzasahujte do vedení pohovoru
Vést pohovor má konzultant. Vy buďte aktivní ve chvíli, kdy vám to konzultant nabídne. Nepřebírejte iniciativu ani z rozpaků. Ukončit pohovor z vaší strany větou: "Tak si myslím, že už jste mi řekl(a) všechno a můžu jít" je krajně nevhodné.

NEdávejte najevo svou nadřazenost
konzultant je ten, kdo je v této společenské situaci výše postavenou osobou. I když máte ve společnosti osobní kontakty, jste starší než konzultant nebo profesně zkušenější, není důvod chovat se vůči němu přezíravě - nehledě na to, že vám to může značně uškodit.

Druhé kolo a netypická interview

Výběrové řízení může mít několik kol. Pokud uspějete při pohovoru, mohou následovat další stupně výběru, třeba znovu formou pohovoru. Případné další pohovory probíhají zhruba stejně, ale:
 • Většinou se jich účastní další lidé
 • Pokud jste první pohovor absolvovali v agentuře, druhý pohovor bude u zaměstnavatele
 • Co se při prvním pohovoru řešilo rámcově (například platové ohodnocení), budete v dalším kole probírat do detailů
 • Pokud pracovní pozice vyžaduje znalost cizího jazyka, další pohovor může probíhat v tomto jazyce.
Standardizovaný pohovor, který jsme popsali, patří k nejvíce rozšířeným. Můžete se ale setkat i jinými typy interview:

Telefonické interview

V tomto případě si konzultant vytváří dojem na základě jediného smyslového vjemu - vašeho hlasu. Nebojte se pauz ve vaší řeči - jsou určitě přijatelnější než zbrklé drmolení.
Tip: Telefonické Interview - co ano a co ne
 • ANO! Očekáváte-li interview po telefonu, zkontrolujte, zda vaše schránka na mobilu či záznamník pevné linky má "rozumnou" uvítací zprávu.Ujistěte se zároveň, že vaši blízcí, kteří s vámi sdílí byt, chápou důležitost telefonických vzkazů a hovorů v období vašeho hledání práce.
 • ANO! Vždy se snažte mít přehled o tom, o jaké pozice jste projevili zájem. Nepůsobí dobře, pokud sami nevíte, kvůli jaké pozici vám volají.
 • ANO! Zkuste si podobný rozhovor nanečisto. Pokud je to možné, požádejte přítele, aby vám zatelefonoval, jako kdyby šlo o interview.
 • ANO! Je výhodou, pokud víte předem, kdy se interview uskuteční. Máte možnost být v tu chvíli na klidném místě, mít při ruce poznámky a případně si i poznámky v průběhu hovoru dělat.
 • ANO! Mějte pokud možno po ruce předem připravené poznámky. Sepište si spíše jen body, na které nechcete zapomenout. Pokud si napíšete kompletní věty a celé formulace, na vašem projevu bude nejspíš zřejmé, že odpovědi čtete. Při ruce mějte i svůj životopis, který vám připomene důležité body vašeho profesního profilu.
 • ANO! Raději při hovoru stůjte. Říká se, že celý projev zní profesionálněji, stojíte-li, než když se hrbíte na židli.
 • ANO! Oblečte se do "pěkných" šatů před telefonickým interview. Může to vypadat legračně, ale vězte, že si svůj image promítáte i do způsobu vašeho projevu. Pokud si tedy vezmete na sebe to, v čem obvykle chodíte do práce, budete působit mnohem profesionálněji, než když budete oblečeni v županu!
 • ANO! Pokud vás telefonát zastihne v nevhodnou chvíli, kdy se nemůžete dobře koncentrovat či nemáte dostatek času, navrhněte termín, kdy zavoláte zpět. Moci zavolat sám je rovněž jednou z výhod, neboť se na něj můžete mentálně připravit.
 • NE! Nepropadejte panice, pokud máte potíže například se sníženou kvalitou signálu. V takovém případě navrhněte zavolat znovu.
 • NE! Během rozhovoru neposmrkávejte, nefuňte, nepokašlávejte, pokud možno nekýchejte. V každém případě se omluvte za podobné projevy, jimž se nedalo vyhnout.
 • NE! Nikdy nežvýkejte, nepijte ani nejezte během rozhovoru!
 • NE! Nemějte pocit, že musíte vyplnit mlčení slovy. Pokud jste dohovořili, odpověděli relevantně na dotaz a druhá strana mlčí, nesnažte se vyplnit tuto mezeru. Snadno sklouznete k blábolení a zbytečnému žvatlání. Setrvejte na příjmu. Případně položte dotaz k tématu vaší poslední odpovědi.
 • ANO! Závěr rozhovoru musí doprovázet váš "silný finiš". Udělejte dojem smysluplným dotazem.

Stresové interview

Používá se u pozic, které vyžadují schopnost správně reagovat i pod tlakem. Samostatný pohovor vedený jako stresový je spíše vzácný, v rámci klasického pohovoru ale konzultant může "přitlačit": položí vám třeba netaktní otázku. Nebudete samozřejmě upozorněni předem.

Skupinové interview

Skupinové interview se užívá jako předvýběr kandidátů na určitou pozici. Rozsahem je skupinové interview delší. Konzultantovi umožní seznámit najednou více - většinou 3-5) kandidátů s potřebnými informacemi a sledovat jejich reakce. Využívá se u pozic, které vyžadují sociální kompetence apod.

Informační interview

V rámci větších náborových kampaní se můžete setkat i s pohovorem, který většinou neprovádí personální konzultant, ale speciálně proškolení asistenti. Cílem tohoto typu interview je seznámit vás s pozicí, a zároveň vaše materiály doplnit o informace, které umožní vstupy standardizovat tak, že se urychlí další proces náboru. Na speciální a doplňující otázky a na podrobnosti většinou nedojde.

Výběrové řízení může mít také i podobu:

 • veletrhu pracovních příležitostí
 • dnů otevřených dveří
 • speciálních akcí zaměřených na absolventy

Nejčastější otázky

 • Jakou práci hledáte?
 • Proč se ucházíte právě o danou pozici a právě u nás?
 • Co očekáváte od změny místa?
 • Proč odcházíte (byl jste propuštěn/a)?
 • Jaká byla vaše pracovní náplň a zodpovědnosti v posledním zaměstnání?
 • Jak vypadal váš typický pracovní den?
 • Co vidíte jako svůj největší přínos pro naši společnost?
 • Proč byste právě vy měl/a být vybrán/a na tuto pozici?
 • Jak vaše vzdělání koresponduje s požadavky na pozici?
 • Uveďte tři své vlastnosti, které považujete za kladné, a tři, které byste rád/a změnil/a
 • Jaké máte profesní cíle v horizontu 1 roku a 5 popř. 10 let?
 • Jaké máte zkušenosti s vedením lidí?
 • Jak velký kolektiv jste vedl/a?
 • Jak si představujete své ohodnocení?
 • Kdy byste eventuálně mohl/a nastoupit?

Tip1:
Zkuste si odpovědět na výše uvedenou otázku. Možná zjistíte, že často používáte neosobní formulace ("se dělalo"," se získávalo"…) Nahraďte je vyjadřováním osobním ("dělal jsem"…) - je konkrétnější.

Tip2:
Představte si pracovní prostředí jako jeden velký fotbalový zápas. Kde se na hřišti nacházíte vy? V brance, útoku, obraně? Nebo jste trenérem, nebo hráčem na lavičce? A jak to vypadá s novou pozicí? Bude v ní spokojený brankář? Nebo se tam uplatní spíš sólový útočník s dobrou technikou?

"Zakázané otázky"

Otázky, které vám na interview položí, by se měly týkat pouze předpokladů pro výkon dané pracovní pozice. Co dělat, pokud dostanete otázku, která není v souladu s tímto pravidlem? Nejčastěji se otázky, které jsou považované za potenciálně diskriminační, týkají rodinného stavu, rodičovství nebo věku.

Proč personalisté či manažeři pokládají takové otázky?

 1. Personalista potřebuje mít jistotu, že najde řešení pro svůj "problém": potřebuje obsadit volnou pozici vhodným člověkem, který bude svou práci odvádět na sto procent. Může předpokládat, že například péče o malé děti je zátěž, která uchazeči perfektní pracovní výkon znemožní.
 2. Personalista může být nezkušený či neprofesionální a snaží se otázkami osobní povahy navodit přátelskou atmosféru a odlehčit jednání. Možná si nevhodnost svých dotazů neuvědomuje.
 3. Personalista vás může zkoušet: zjišťuje, jak reagujete, když jste ve stresové situaci.
 4. Personalista se opravdu chová diskriminačně, to znamená že vybírá lidí s ohledem na diskriminační kritéria.

Tři způsoby, jak reagovat na "nedovolenou" otázku

 1. Můžete samozřejmě odpovědět podle pravdy. Zároveň můžete poukázat na to, že tato otázka ale nesouvisí s pracovní pozici. Poté můžete odvést řeč jinam. V tomto případě se vystavujete "riziku", že pravdivá odpověď bude ve váš neprospěch.
 2. Můžete odmítnout odpovědět s vysvětlením, že otázku považujete za irelevantní. Můžete poukázat na příslušná ustanovení zákoníku práce a změnit téma. Pravděpodobně tímto přístupem ale navodíte konfrontační atmosféru. Jakkoliv jste v právu, můžete zapůsobit jako nekooperativní člověk a personalistovi se znelíbit.
 3. Vyvrátit pochybnosti. Nejlepší způsob je poskytnout personalistovi či manažerovi informace, které chce a potřebuje znát, ujistit ho, že jeho případné obavy nejsou namístě - aniž byste odpovídali přímo na jeho dotaz. Takto prokážete jednak svou velkorysost, jednak schopnost promyšleně jednat v zátěžové situaci. Na dvou příkladech naznačíme, jak je možné postupovat.
1)
"Jste vdaná/ženatý?"
"Plánujete založení rodiny?"
"Kolik máte dětí?"
Můžeme se domnívat, že personalista chce ve skutečnosti znát odpověď otázky: "Budete ochotni se přestěhovat, pokud bude třeba?" "Budete ochotni cestovat podle potřeby?" "Budete schopni pracovat příležitostně přesčas?" "Práce vyžaduje přesně daný příchod do zaměstnání. Je na vás v tomto ohledu spolehnutí"
To všechno jsou relevantní dotazy, které souvisejí s pracovní pozicí a personalista má právo znát na ně odpověď. Měli byste ho tedy přesvědčit, že jste flexibilní a spolehliví - pokud to tak je. Můžete třeba poukázat na to, že vaše rodina se již z různých důvodů třikrát za sebou stěhovala a že tedy není problém se přestěhovat v případě nutnosti znovu. Nebo můžete zdůraznit, že nikdy nesměšujete svůj osobní a pracovní život, ubezpečit, že váš osobní život nijak nezasahuje do vašich pracovních povinností. Pokud se chcete ujistit, co personalista přesně svým dotazem sleduje, můžete stručně odpovědět a položit doplňující otázky, ze kterých zjistíte, kam míří.
2)
"Jak jste na tom zdravotně?"
"Kolik měříte?"
"Kolik vážíte?"
Předpokládejme, že personalista ve skutečnosti chce vědět, zda zvládnete výkon pozice:
"Součástí pracovní náplně je zvedání balíků o váze 12 kg, budete toho schopni?"
Ve vaší odpovědi můžete tedy zdůraznit svou ochotu pracovat fyzicky. Ujistíte personalistu, že fyzická práce je hlavním důvodem, proč se o tuto práci ucházíte.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 anna Sauerova anna Sauerova | E-mail | 18. července 2007 v 14:26 | Reagovat

dobrý den,mám zájem o práci stewardky.

napište podmínky.

S pozdravem

Anna Sauerová

2 nikola nikola | E-mail | 26. dubna 2008 v 15:53 | Reagovat

kamoska chce byt letuska ale ma jen 160 cm..myslite ze to staci nebo sou na vysku take kriteria? odepiste na email,dekuji

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama