Blog pro ženy s dětmi i bez nich, ale i pro muže

JSTE TOLERANTNÍ? Testněte se...

24. března 2006 v 12:59 |  Testy
V našem společenském, rodinném i milostném životě stojí všechno na úctě, respektu k sobě i druhým, na odpuštění, tedy na principech, které se spojují v jedné vlastnosti - toleranci. Jak jste na tom s tolerancí vy? Posuďte sami.
Platonické přátelství mezi mužem a ženou je

a) vždycky trochu podezřelé;

b) nejspíš možné;

c) opravdu nemyslitelné.


Velká láska:

a) Přichází jen jednou za život.

b) Může se přihodit víckrát v životě.

c) To je pokaždé, když se zamilujete.


Nejhorší v lásce je,

a) že se pořád ptáme sami sebe, jestli to vydrží.

b) že když skončí, často se ptáme, jestli se to všechno doopravdy událo.

c) že jeden z partnerů miluje vždycky víc.


Rádi byste naučili své děti, že v životě je především potřeba

a) zaplatit za své omyly;

b) postarat se o sebe sám;

c) dělat si, co chceme a jak chceme.


Hádáte se se svým partnerem?

a) Skoro každý den.

b) Nejméně jednou za týden.

c) Téměř nikdy.


Neplakali jste už

a) víc než měsíc;

b) víc než týden;

c) tři dny.


Když se trochu víc napijete, míváte sklony

a) být poněkud agresivní;

b) chovat se velmi velkoryse;

c) rozlítostňovat se nad svým osudem.


Když máte citové problémy,

a) ztrácíte chuť k jídlu;

b) nemůžete spát;

c) začnete se přejídat.


U voleb:

a) Volíte určitou stranu.

b) Vybíráte si kandidáty podle sympatie.

c) Nevolíte.


Nejčastěji míváte

a) jistotu;

b) pochybnosti;

c) rozpaky.


V obtížných situacích by měl váš partner zůstat věrný především

a) svým závazkům;

b) svým zásadám;

c) svým citům.


Když máte velký problém s někým v práci,

a) přestanete s ním mluvit;

b) snažíte se vyvolat upřímnou debatu;

c) necháte to být, časem se to srovná.


Váš řezník vede často rasistické nebo antisemitské řeči:

a) stanete se vegetariánem;

b) začnete chodit do jiného řeznictví;

c) zacpete si uši.


V partnerském soužití je normální

a) dělat všechno společně;

b) neříkat si úplně všechno;

c) moci jít na večeři s bývalým partnerem, aniž by z toho bylo drama.


Myslíte si, že v sexu

a) se už nemáte co učit;

b) nemusíte nikomu nic dokazovat;

c) je třeba být opatrný.


Někdo vás překvapí dárkem:

a) Máte z toho trochu nepříjemný pocit.

b) Někdy vás to zklame

c) Vždycky vás to potěší.


Tchyně vás považuje za nulu:

a) Zlobíte se.

b) Myslíte si, že je to nespravedlivé, ale tak už to chodí.

c) Cítíte se zahanbení.


Co se týká vašich bývalých partnerů,

a) většinou jste je opustili;

b) většinou jste se společně dohodli na rozchodu;

c) většinou opustili oni vás.


Váš partner/ka vás označí za lháře/lhářku:

a) dáte mu bez rozmýšlení facku;

b) budete se mu snažit dokázat svou důvěryhodnost;

c) nic si z toho neděláte, vždyť často napovídá takových hloupostí...


V zaměstnání uděláte velkou chybu:

a) Je jasné, že teď se všichni dozvědí o vaší neschopnosti.

b) Nic tak hrozného se neděje, nemůžete přece být neomylní.

c) Není to poprvé ani naposled.


Někdo vám vypráví o svých milostných zážitcích i s pikantními detaily. Připadá vám to

a) spíš nepříjemné;

b) docela zajímavé;

c) velmi vzrušující.


Nevadilo by vám:

a) vykonat malou potřebu před partnerem;

b) kdyby samotná žena adoptovala dítě;

c) kdyby měly homosexuální páry stejná práva jako páry heterosexuální.


Poprvé jste se cítili dospělí,

a) když jste zažili první velké zklamání;

b) když jste dostali svou první výplatu;

c) když jste měli první sexuální zážitek.VÝSLEDKY

Spočítejte, kolikrát jste k odpovědi využili možnosti a, b nebo c, a vyhledejte si odpovídající popis. Tolerance má také souvislost s náladou a aktuálními okolnostmi. Můžete pak mít k některým věcem poněkud pozitivnější přístup nebo zase k jiným negativnější přístup. Máte-li menší než tříbodový rozdíl mezi dvěma možnostmi (a, b nebo c), podívejte se na oba příslušné popisy.


Většina odpovědí a: jste spíše netolerantní

Zřejmě je to otázka velmi přísné mravní nebo náboženské výchovy. Nebo už jste se tak narodili. V každém případě jste v současnosti dost netolerantní (i když jste možná přesvědčeni o opaku). Když věci nebo lidé neodpovídají vašemu očekávání, cítíte se hned rozmrzelí a reagujete (někdy i proti své vůli) dost přehnaně. Jakékoli změny vnímáte nepříznivě, máte potřebu vést život bez překvapení (místo riskování raději volíte bezpečí), život spořádaný (nesnášíte, když něco narušuje vaše zvyky nebo program). Cestujete jen zřídka a s projevy nelibosti. Dělá vám potíže přizpůsobovat se jiné mentalitě nebo změnit stravovací zvyklosti.

Vztahy s druhými

Jste pevně zakotvení ve svých tradicích, máte pevné zásady, své metody a také "patent na rozum". Není pro vás lehké připustit (nebo snést), že by druzí mohli myslet nebo jednat jinak než vy. Míváte tendenci odsuzovat cizí myšlenky, názory, způsoby, chování..., pokud se vám nezamlouvají. Ve vztazích neprojevujete příliš porozumění a na svém přesvědčení často až neústupně trváte. Dojde-li k neshodám, býváte tvrdohlaví. Nedokážete (nebo nepříliš dobře) dělat ústupky, přistoupit na kompromis. Z toho vyplývá, že se pohybujete v poměrně uzavřeném kruhu několika opravdových přátel. Systematicky (a někdy až agresivně) odmítáte všechno, co vám připadá "cizí".

Partnerský vztah

Jste velmi, velmi nároční, nepříliš trpěliví a málo shovívaví. Když s vámi druhý nesouhlasí, když nedělá věci jako vy, nemůžete to snést. S vámi má váš partner často pocit, že žije na katapultovacím křesle, a mívá strach, že vám nedokáže vyhovět, že způsobí nechtěně roztržku kvůli nějakému nesmyslu, třeba že si vypůjčil váš zubní kartáček. Postrádáte smysl pro humor a býváte velmi podezíraví. I sebemenší chybička může způsobit malé drama, nemluvě o zradě. Nebyli byste schopni odpustit nevěru (i kdyby šlo jen o jednu noc). Po sexuální stránce jste člověk, který má své zvyky a má jasně vymezeno, co nemá rád a co se mu nelíbí.


Většina odpovědí b: jste velmi tolerantní

Možná je to příjemný rys vaší povahy. Nebo jste snad zažili liberální výchovu? Na tom nezáleží. Jste zkrátka tolerantní. Je to váš způsob života. Nečekáte, že lidé budou jednat nebo věci budou vypadat podle vašich představ. Snesete docela dobře, když se všechno nepodřídí vašemu přání nebo vkusu (který je ovšem dost eklektický), i když vám to třeba není příjemné. Tolerance má pro vás velkou hodnotu - je nezbytná k zachování určité pružnosti, otevřenosti k pokroku, schopnosti přizpůsobit se změnám. Nechcete se uzavřít ve svých zvycích. Máte potřebu prožívat různé příjemné zážitky, sbírat rozličné zkušenosti. Máte rádi všechno nové - chcete objevovat neznámé krajiny, poučit se o jiném životním stylu.

Vztahy s druhými

Chápete (a akceptujete) velmi dobře, že všichni nejsou jako vy. Bez problémů připouštíte, že druzí mohou mít jiné postoje a způsoby chování než vy. Dokonce se vám to zdá docela v pořádku (kdyby byli všichni stejní, nelišili bychom se od robotů) a většinou i velmi zajímavé (jste zvědaví na druhé lidi).

Máte pochopení pro druhé a dokážete se do nich lehko vcítit, jste shovívaví k jejich slabostem i chybám (pokud je nedělají pravidelně). Nejste ten typ, který "hodí kamenem" pokaždé, když někdo provede nějakou hloupost. Vaše tolerance však končí tam, kde začíná netolerance druhých.

Partnerský vztah

Většinou berete svého partnera takového, jaký je. Jste ochotni přecházet jeho nedostatky (má jich spousty), jeho mánie (nepokoušíte se ho změnit), pokud zastává svou roli. Umíte se svým partnerem dobře zacházet. Jste poslušní? To ne, ale dokážete být přizpůsobiví, trpěliví a smířliví, když je potřeba. Můžete být velmi zamilovaní a přitom nemusíte se vším souhlasit. Jste schopni odpustit přechodnou nevěru, ale nedokázali byste žít s chronickým záletníkem. V sexu nemáte žádné komplexy, jste otevření různým možnostem, pokud se cítíte v bezpečí.


Většina odpovědí c: jste příliš shovívaví

Je to vrozená poslušnost nebo výsledek rodičovského šikanování? Ať je to, jak chce, máte tendenci být přehnaně tolerantní. Jste smíření s tím, že lidé i věci málokdy odpovídají vašemu přání. Říkáte si "už je to tak" a pokrčíte rameny, když se vás to přímo netýká. Neprojevujete se příliš nebo reagujete jen chabě, když se vás to dotýká osobně. Strkáte hlavu do písku. Raději zapomenete na svou morálku, abyste si uchovali duševní klid. Ustoupíte ze svých zásad nebo zájmů, abyste měli pokoj. Je to vlastně mírnější forma oportunismu, ale také určitá slabost.

Vztahy s druhými

Jste pozorní, citliví k náladám i reakcím druhých, máte velké porozumění. Jen zřídka neprojevíte zájem o jejich problémy, často se jim snažíte poradit. Umíte naslouchat, rozsuzovat spory, smiřovat rozdílné postoje a zájmy. Na druhou stranu jste někdy snad až příliš servilní. Projevujete souhlas, i když si myslíte, že se druzí mýlí. Přizpůsobujete se vkusu i pocitům ostatních, abyste se jim zavděčili. Konflikty jsou vám velmi nepříjemné, raději ustoupíte, než byste dělali scény. Proto se někdy docela vzdáte své osobnosti, necháte druhé, aby ovlivňovali vaše rozhodování nebo přímo rozhodovali za vás.

Partnerský vztah

Máte doslova andělskou trpělivost. Přecházíte všechny partnerovy (malé i velké) nedostatky. Přimhouříte oči, když zase někde nechá povalovat špinavé ponožky, když vám zapomene říct "dobré ráno" nebo "děkuji". Říkáte "ano", přestože nesouhlasíte, přestože se vám nechce. Obětujete své touhy těm partnerovým. Někdy jste natolik shovívaví, že toho partner rychle začne zneužívat a myslet si, že je mu všechno dovoleno. Když pokaždé ustoupíte jako první a všechno odpustíte, můžete být odsouzeni do role "hloupého dobráka". Co se týče sexuálního života, vaše vlastní prožitky jsou zcela mimo centrum zájmu.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Kris Kris | E-mail | Web | 27. května 2006 v 19:52 | Reagovat

a co když mám 7:8:8?!;-)

2 tany tany | 27. května 2006 v 20:01 | Reagovat

tak bych řekla , že máš něco i z toho prvního, kde máš 8 i z druhého s 8. Jsi asi taková všehochuť! :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama