Blog pro ženy s dětmi i bez nich, ale i pro muže

Zaměstnavatelé a matky s dětmi

24. března 2006 v 19:09 |  Kariéra
Žena je nositelkou budoucího života. Tato okolnost však ji může značně znevýhodňovat v pracovním procesu. Proto by mělo být výsadou vyspělé společnosti, že chrání jak ženy těhotné, tak i matky pečující o malé děti. Podívejme se na ochranu těchto matek očima zákoníku práce.
Vznik pracovního poměru
Samotný zákoník práce zakazuje v pracovně právních vztazích mimo jiné diskriminaci z důvodu věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Při přijímání do zaměstnání by se zaměstnavatel proto neměl dotazovat ani na rodinný stav, tím méně na počet a stáří potomků. Bohužel se toto ustanovení často nedodržuje a stále se mnoho žen, matek setkává s tím, že jsou při přijímání do pracovního poměru upřednostňovány ženy mladší, svobodné a bezdětné.
Pokud se žena s takovým jednáním setká, měla by se bránit. S účinnou obranou jí může pomoci například úřad práce příslušný podle sídla zaměstnavatele. Ten může mimo jiné provést u takového zaměstnavatele kontrolu dodržování pracovně právních předpisů, mezi které samozřejmě patří i zákaz diskriminace.
Převedení na jinou práci
Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli, převést na jinou práci:
- těhotnou ženu
- ženu, která kojí
- ženu, která má dítě mladší 9 měsíců
A to v případě, že tato žena vykonává práci, která jí je zakázána (např. z důvodu ohrožení těhotenství), nebo tato žena pracuje v noci a sama o převedení na jinou práci požádá.
Pokud žena po svém převedení dosahuje menšího výdělku, může využít možnosti vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství, což je dávka nemocenského pojištění, kterou se kompenzuje snížení mzdy z důvodu nutného převedení na jinou, méně placenou práci.
Pracovní cesta
I zde platí pro zaměstnavatele omezení, kdy těhotnou ženu, ženu pečující o dítě do věku osmi let a osamělou ženu pečující o dítě do patnácti let může vyslat na pracovní cestu mimo své bydliště nebo pracoviště jen s jejím souhlasem.
Úprava pracovní doby
Požádá-li žena pečující o dítě mladší než patnáct let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Je tedy jen na vás, jak často budete uvedeného zákonného ustanovení využívat a domáhat se svých práv. Je už ale načase změnit české poměry, kdy sehnat práci na zkrácený úvazek bývá nadživotní úkol. Pro těhotné ženy a ženy pečující o dítě mladší než jeden rok platí, že nesmí pracovat přesčas.
Přestávky ke kojení
Matce, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout přestávky ke kojení a to na dítě ve věku do jednoho roku dvě půlhodinové přestávky a v dalších třech měsících pak jednu půlhodinovou přestávka. Tyto přestávky se započítávají do pracovní doby, tzn. že i za tuto dobu ženě náleží mzda.
Mateřská a rodičovská dovolená
Podle zákoníku práce se termínem mateřská dovolená nazývá doba spojená s porodem dítěte a první následnou péčí o ně. Tato doba začíná v období 6 až 8 týdnů před termínem porodu uvedeným v těhotenském průkazu (přesný den nástupu si stanovení sama maminka ve spolupráci se svým gynekologem) celkem trvá 28 týdnů. V případě, že se jedná o osamělou svobodnou, rozvedenou či ovdovělou ženu, může tato doba činit dokonce 37 týdnů. Totéž platí v případě vícečetných porodů (dvojčata, trojčata..). Finančně je žena po dobu mateřské dovolené zabezpečena nemocenského pojištění, která se nazývá peněžitá pomoc v mateřství. Po jejím ukončení má matka i otec (dokonce i oba současně) možnost požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou. Její trvání si určí rodiče (lze je ji opakovaně prodloužit) ale nejdéle lze na rodičovské dovolené být do 3 let dítěte.
Jestliže ani v této době se rodiče nechtějí vrátit do zaměstnání a chtějí využít rodičovského příspěvku až do 4 let dítěte, mohou požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna. Ovšem na toto volno již není zákonný nárok, proto záleží na zaměstnavateli, zda je poskytne.
Zákaz výpovědi
O této otázce je ve společnosti dosti rozšířené povědomí. Je třeba si však uvědomit, že toto omezení platí v případě, že se jedná o výpověď ze zaměstnání. Netýká se tedy zrušení pracovního poměru ve zkušební době (tzn. že ve zkušební době lze "propustit" i těhotnou ženu) a také se netýká skončení pracovního poměru sjednaného na dobu určitou. Tento pracovní poměr normálně skončí ke dni, uvedeném v pracovní smlouvě.
Co tedy vlastní zákaz výpovědi obnáší ? V době těhotenství, mateřské dovolené nebo v době péče o dítě mladší než tři roky nesmí zaměstnavatel dát ženě výpověď ze zaměstnání. Výjimkou je výpověď z důvodu, že se zaměstnavatel ruší nebo přemisťuje.
Okamžité rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně
S těhotnou ženou nebo matkou pečující o dítě do tří let nemůže zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr z důvodu porušení pracovní kázně. Může však s nimi z uvedeného důvodu rozvázat pracovní poměr výpovědí.

Od 1. 1. 2007 má vstoupit v platnost zákoník práce nový, který má v oblasti zaměstnanosti přinést několik dosti podstatných změn. Zatím je však stále ve fázi schvalování, proto na to, co přesně přinese matkám s dětmi, budeme muset ještě nějakou dobu počkat a doufat, že to budou změny k lepšímu.
Autor: Ludmila Řezníčková
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama